Δοκιμάστε το smoobu 14 ημέρες δωρεάν

ONLINE SOFTWARE FOR VACATION RENTALS

Reservation System, Channel Manager, Homepage, Booking Button, Communication and more

Pms, Σύστημα διαχείρισης ακινήτων για ενοικιαζόμενες κατοικίες

THE EASY PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM (PMS) FOR YOUR VACATION RENTALS

With Smoobu, the property management system, you can control and improve the marketing of your vacation rentals effectively. Our web software and webapp provide all the features that are normally only available for large agencies or hotels. Smoobu is the easy to use and set up solution. The Smoobu software is cloud-based, so the latest version is always available on all Internet-enabled devices – mobile included!

Pms, Σύστημα διαχείρισης ακινήτων για ενοικιαζόμενες κατοικίες
Pms, Σύστημα διαχείρισης ακινήτων για ενοικιαζόμενες κατοικίες

INCREASED REVENUES

More portals, increased visibility, more bookings.

Pms, Σύστημα διαχείρισης ακινήτων για ενοικιαζόμενες κατοικίες

EASY ACCESS

All reservations and information available on all devices

Pms, Σύστημα διαχείρισης ακινήτων για ενοικιαζόμενες κατοικίες

LESS EFFORT

Automatic synchronization of the occupancy calendar.

Pms, Σύστημα διαχείρισης ακινήτων για ενοικιαζόμενες κατοικίες

BETTER OVERVIEW

Data-driven marketing through performance indicators.

RESERVATION SYSTEM

Pms, Σύστημα διαχείρισης ακινήτων για ενοικιαζόμενες κατοικίες

  All bookings in a clear list
  Automatic booking transfer from portals
  Send booking confirmations to guests
  Invoice issuance
  Guests’ information management (CRM)
  Create accounts for partners or employees

More information about the reservation system

CHANNEL MANAGER FOR VACATION RENTALS

Pms, Σύστημα διαχείρισης ακινήτων για ενοικιαζόμενες κατοικίες

  Never again stress with double bookings
  Automatic synchronization of all booking portals
  Manage your vacation rental as a whole or separate units
  Integration of your website
  Connect to 100+ channels
  No commissions

More information about the Channel Manager

VACATION RENTAL WEBSITE CREATOR

Pms, Σύστημα διαχείρισης ακινήτων για ενοικιαζόμενες κατοικίες

  Create your own website in just a few minutes
  More direct bookings
  Booking tool with “book now” button
  Professional presentation of your vacation rental
  Several vacation rentals in various locations
  Multilingual website for guests from all over the world
  Search engine optimization
  Optimized for mobile and tablet

More information about the Website Creator

BOOKING ENGINE / CALENDAR

Pms, Σύστημα διαχείρισης ακινήτων για ενοικιαζόμενες κατοικίες

  Direct bookings received through the booking engine
  Accept credit card and PayPal payments
  Occupancy calendar on your website
  Clear overview for your website visitors
  Integrate WP booking plugins like HBook or Pinpoint
  Integration of all booking portals in the PMS

More information about Booking engine and Calendar

AUTOMATED COMMUNICATION

Pms, Σύστημα διαχείρισης ακινήτων για ενοικιαζόμενες κατοικίες

  Central communication for all portals including inbound and outbound
  Automatically send personalized booking confirmations
  Sending mails based on events, e.g. 3 days before arrival
  Create unlimited number of templates
  Automatically inform service personnel about arrivals/departures
  Automatically send PayPal payment links

More information about Automated Communication

RIGHTS MANAGEMENT / EMPLOYEE ACCOUNTS

Pms, Σύστημα διαχείρισης ακινήτων για ενοικιαζόμενες κατοικίες

  Create accounts for with read only rights
  Provide cleaning staff check-in and check-out list
  Provide owners arrival and departure dates, show sales
  Maintain, adapt or delete individual rights
  Creation of unlimited number of accounts with individual rights
  Differentiate between properties

Smoobu really decreases my daily workload. Especially the automatic synchronization of calendars is a real time saver. I can finally focus on what’s most important: Taking care of my guests and marketing my homes.

Alexander, 2 vacation rentals

After 3 months with Smoobu a lot more bookings came through new channels. Smoobu also helps me to keep track of my numerous bookings.

Archibald, 1 vacation rental

We have been synchronizing our bookings from various portals for almost 40 apartments through Smoobu for a few months. We are super satisfied with the services provided by our new interface partner.

Frank via Facebook, 35 accommodations

Start your free trial now!

30 days, no obligations

What is a Property Management System?

First and foremost, the PMS is for vacation rental owners to manage their bookings online. For a better understanding: what once was the handwritten booking calendar is digitalized today by the PMS.

The advantage is that many time-consuming processes are replaced by the software platform and vacation rental owners are relieved. Therefore, the property management system is essential for landlords, because it includes a variety of administrative tasks, which are no longer things to worry about.

These include bookings, room allocation, check-in / out, price management and invoicing. Above all, the PMS offers significant benefits for your guests. Through the always up-to-date booking calendar, your prospective guests can see the availabilities of your vacation rental and make their reservations online.

PMS is a system that includes many different tools and facilitates the overall management processes for vacation rental owners.